SV | ENG

ENGAGERA DIG

Vill du bli medlem?

Som medlem har du bland annat rösträtt på våra årsmöten, får ta del av våra medlemsutskick och aktiviteter. Medlemskapet är passivt i den meningen att vi inte förväntar oss något av våra medlemmar mer än att medlemsavgiften direkt stöder vårt arbete.

Skicka ett mail till kontakt@onelovemalawi.se och skriv att du vill bli medlem. Överför medlemsavgiften (300kr) antingen via SWISH 123 269 2846 eller via vårt Plusgirokonto PG 72 19 83-5. OBS! Viktigt att märka insättningen ”Medlemsavgift och ditt namn”. Notera att vårt medlemsår börjar 1a juni varje år och slutar 31e maj året efter.


Vill du bli månadsgivare? Som månadsgivare är du med och lägger grunden till vårt arbete och hur många barn vi kan stödja. Vi har månadsgivare från 50 kr/månad och upp, detta gör att vi kan planera och säkerställa basutgifterna på Barncentret som tex mat och skolkostnader. Det är alltså totala summan från anmälda månadsgåvor som vi utgår ifrån när vi beslutar om varje års budgetplan. Skicka ett mail till kontakt@onelovemalawi.se och skriv att du vill bli månadsgivare. Överför din gåva (valfritt belopp) antingen via SWISH 123 269 2846 eller via vårt Plusgirokonto PG 72 19 83-5. OBS! Viktigt att märka insättningen ”Månadsgåva”.


Jag har inte pengar att ge, kan jag ändå hjälpa till? Ja! Vi har en stående lista med idéer, behov och luckor. Vad är du bra på? Vad tycker du är kul? Vi har behov av folk som är duktiga på kommunikation, events, skriva projektdokument, sociala medier m.m Skicka ett mail till kontakt@onelovemalawi.se och berätta mer om din idé.


Vad går pengarna till? Vi har den stora glädjen att meddela att mer än 90 % av våra insamlade pengar går direkt till vår verksamhet i Malawi. Kostnaderna vi har över verksamheten gäller främst kontorsmaterial för bokföring och bankkostnader i vår svenska organisation. Basutgifterna på Centret i Senga bay är mat, skolkostnader, mediciner, vatten och övriga räkningar samt övriga utvecklingsbehov. Övriga utvecklingsbehov kan vara allt från mindre renoveringar av huset/matplatsen, möten, kommunikationsutlägg, transport, bokföring mm

GDPR För att läsa mer om hur vi som organisation hanterar och lagrar våra medlemmars personuppgifter klicka här