SV | ENG

ETT NYTT CENTER PÅ GÅNG

Följ vårt projekt om att bygga och vidareutveckla vårt nya barncenter!

Barncentrets vision är att det nya Centret förutom officiellt kontor, förvaringsutrymme och sovrum även ska innehålla gemensamma utrymmen som kan fungera för flera ändamål. Ett mål är att bygga en biblioteksrum som även kan användas till kvällskurser, läxhjälp, workshops, studiecirklar, datorutbildningar och andra evenemang. När det gäller utomhusmiljön kommer träd att fortsätta planteras för att skapa skugga, kreativ utemiljö, skydda jorden från erosion och förbättra klimatet. För att ytterligare säkra marken och skapa förutsättningar för självförsörjning avser Centret att bygga en mur längst tomtgränsen och även använda delar av marken till odling. Projektet utvecklas och förankras i samhället genom regelbundna workshop med bychefer, skolrepresentanter och olika intressenter, och stödjer lokalsamhället genom att samarbeta och anställa lokala experter och arbetskraft.


Följ projektet på våra sociala medier för senaste uppdateringarna:

Facebook:Chikondi Chimodzi Child Care Centre

Instagram:5cssweden


center