SV | ENG

EN MÄNNISKAS INITIATIV

En människas initiativ om att ge tillbaka till den byn och det samhälle han vuxit upp i – för att skapa möjligheter till långsiktig förändring.

Barncentret är ett Malawiskt initiativ och alla idéer och utvecklingsinsatser kommer från vår Malawiska organisation (barncentret) och olika workshops. Deltagarna i eventen har olika professioner och kunskaper och representerar olika delar av byn som antingen direkt eller indirekt påverkar och/eller påverkas av Centrets aktiviteter och utveckling i byn. Exempel är båda bycheferna, skolpersonal, sjukhuspersonal, turistguider, egenföretagare, representanter från polisväsendet och barn som får/fått stöd från Barncentret.

center