SV | ENG

GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR

I samband med att GDPR-lagen trädde i kraft har vi gjort en inventering om hur vi som organisation hanterar och lagrar våra medlemmars personuppgifter. Vi vill med detta mail upplysa dig som medlem om hur dina personuppgifter hanteras av oss, inhämta samtycke samt informera dig om att du har rätt att när som helst be oss att radera dina personuppgifter.

De personuppgifter vi har i vår medlemslista är ditt för- och efternamn, samt din mailadress om du har lämnat en sådan. Syftet med att vi lagrar dessa uppgifter är att vi ska kunna nå ut med information till dig om vad som händer i organisationen, bjuda in dig till möten och events, samt ha en sammanställning av hur många medlemmar som finns i organisationen. Tyvärr kommer det inte vara möjligt att fortsätta vara medlem i organisationen om du inte godkänner att ditt för- och efternamn finns med på vår medlemslista.

Personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och kontonummer kan förekomma i vår bokföring om du har gjort banköverföringar för att lämna en donation eller betala medlemsavgiften. Detta då banken visar avsändarens uppgifter eller om du själv angett det för att bekräfta avsändaren. I vår bokföring skriver vi ut insättningar liksom utgifter i kontoutdrag som en del av våra verifikationer och det är således anledningen till att uppgifterna syns. Detta gör vi för att kunna ha en sammanställning över hur mycket organisationen får in i form av gåvor, månadsgåvor respektive medlemsavgifter vilket är en förutsättning för att vi ska kunna göra en verksamhetsplan och budget.

Om du önskar att dina uppgifter tas bort från vår redovisning eller om du önskar att avsluta ditt medlemskap kan du höra av dig genom att svara på detta mail. Hör vi ingenting från dig tolkar vi det som att du ger ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras i vår organisation av ovan nämnda skäl.

Vi delar inte dina personuppgifter till andra företag, organisationer eller personer. Styrelsen är måna och att skydda våra medlemmars personuppgifter och tar vårt ansvar som personuppgiftsansvarig på största allvar.

Mvh Styrelsen