UTBILDNING OCH STÖDGRUPPER

Tanken är att barnen och andra individer från samhället kan komma till centret för att lära sig och framföra drama vars innehåll syftar till att utbilda åhörarna om epidemiska sjukdomar.

MEDICINSKT STÖD

För regelbundna hälsoundersökningar var 3e månad, vid akuta behov, eller för de barn som lever med HIV och behöver bromsmedicin, kommer Centret att betala för läkarbesök och de mediciner som läkare rekommenderar. Centret delegerar i samråd med andra vuxna från byn någon äldre till att hjälpa till att ta barnet/barnen till sjukhuset om barnet ej har någon förälder/ställföreträdande förälder som kan hjälpa dem. Barnen blir upplärda att meddela Centret om de mår dåligt så att de kan bli tagna till sjukhuset.

HIV-TEST

Ett stort problem i Malawi är att människor ej vill gå och testa sig för HIV. Detta då kunskap saknas om fördelar med att ta HIV test, rädsla för att ta testet och få rådgivning, och förståelsen av minskad smittspridning som kan inledas vid kunskap om ett positivt test uteblir. De som är HIV positiva har tillgång till fri behandling.

DIET

Läkarna rekommenderar en särskild diet för en person som är HIV positiv. Det är av stor vikt att ha tillgång till olika frukter, grönsaker, proteiner och kolhydrater för att få en väl balanserad diet. En person som är HIV positiv behöver äta mer än en person som inte är HIV positiv, för deras kroppar använder mer energi för att bryta ner sjukdomar.

INSAMLINGSMETODER

Projektet samlar in monetära gåvor och produkter, och för de som vill går det bra att stödja genom att bli medlem (200kr/år) och/eller månadsgivare. Maila oss då på kontakt@onelovemalawi.se för mer information och sätt in pengarna märkt "Gåva" eller "Medlemsavgift" på PG 72 19 83-5

FRAMTIDSPLANER

 • Under 2014 satsar vi på att få månadsgivare till projektet, 100 kr/mån 200 kr/mån eller valfri summa, är du intresserad eller vet någon som är? Kontakta oss via mail eller på vår sida på Facebook. (Se kontakt.)
 • Centret: Bygga in el, bygga nytt hus, bli självförsörjande genom att starta uppodlingsmark, köpa in fler djur till Centret
 • Sverige: starta en vänorganisation i Sverige för att underlätta insamling, och för att enklare kunna skicka insamlat material som kläder, myggnät, leksaker, osv

VAD VI ÖNSKAR SAMLA IN UNDER 2014

 • Skor till barnen, då vi har alla aktuella skostorlekar
 • Myggnät (Impregnerade) Dubbelt myggnät kostar c:a 400kr på vaccinationscentral
 • Mjukisdjur (Eftersom Centret ligger mitt i byn samlas saker in även till de barn som bor i närheten)
 • Pengar till att betala vatten – och sjukhusräkningar (c:a 200kr/månad)
 • Pengar till att betala skolavgifter, skolmaterial och nya skoluniformer för de som behöver
 • Pengar till att betala mat
 • Pengar till att betala byggmaterial
 • Pengar till att installera el
 • Pengar till att rusta upp staket och huset
 • Pengar till att köpa fler getter, höns och på sikt även kor så att centret kan uppnå sitt mål om att bli självförsörjande