Vill du vara med och stödja vårt arbete för barn i Senga bay, Malawi?

För 70 kr kan du bidra till något av följande:

• Betala terminsutgifter för ett barn som går i förskolan
• Betala utgifter för en skoluniform till ett av de äldre barnen
• Betala transport och andra utgifter när ett barn insjuknar i malaria
• Bidra med månadskostnader för vatten – eller medicinräkningar
• Bidra till en måltid som serveras på Centret.

Du har även möjlighet att bidra med en valfri summa via vårt Plusgiro PG: 721983-5 Alla bidrag gör en skillnad, stort tack för din gåva!

Chikondi Chimodzi Child Care Centre (5 C’s) Bank: Nordea IBAN: SE5895000099604207219835 SWIFT/BIC code: NDEASESS /Chikondi Chimodzi Child Care Centre (5 C’s)

Would you like to support our work for children in Senga bay, Malawi?

For 70 SEK (approx 10 USD) you can contribute to one of following:

• Pay funds for one semester for one child who attends primary school
• Pay fees for school uniform for one of the older children
• Pay for transport and other fee expenses when a child gets sick with malaria
• Contribute to monthly water or medical bills
• Contribute to one of the meals that is served at the Centre

You also have an opportunity to donate any free amount to our bank account: All donations makes a difference, thank you for your gift!

Chikondi Chimodzi Child Care Centre (5 C’s) Bank: Nordea IBAN: SE5895000099604207219835 SWIFT/BIC code: NDEASESS /Chikondi Chimodzi Child Care Centre (5 C’s)