INTRODUKTION

Projektet startade i mars 2007. Beslutet att starta ett center togs utifrån viljan att göra en skillnad genom att tillgodose att barn får möjlighet till skolgång, näringsrik kost, medicinering och att de barn som lever med HIV/AIDS blir accepterade i samhället.

Namnet på projektet är Chikondi Chimodzi Child Care Centre (5 C's). Centret ligger i byn Senga Bay, området Mdala Mkwanda, T/A Maganga i Salima distriktet, c:a 20 km från Boma, Malawi.

Malawi ligger i sydöstra Afrika och gränsar till Moçambique i söder, Tanzania i norr och Zambia i väster. I juni 2014 startade Chikondi Chimodzi Child Care Centre en svensk organisation. Hädanefter kommer Centret i Malawi att omtalas som 5 C's Malawi och den svenska organisationen 5 C's Sverige.

GRUNDARE

Grundarna av projektet är Aleke Banda, Gracious Moses Phiri and Mercy Brown Chowoko. Grundarna av 5 C's Sverige är Aleke Banda, My Jerling, Ellen Mattisson, Aminah Fallgren, Ellen Fürst och Edina Haurdic.

ORGANISATIONSFORM

Projektet är en icke vinstdrivande organisation, all medverkan i projektet är ideell och insamlingar går till den dagliga driften och framtida byggnadsbehov. Stadgar för projektet finns här.

BAKGRUND

Malawi har ett av Södra Afrikas största antal avhoppare från grundskolan, siffror som ligger mellan 12-15 % i årskurserna 5 och 8. ( www.manaonline.gov.mw) Statistik visar även att endast hälften av de som börjar årskurs 1 fullföljer grundskoleutbildningen (årskurs 8) (www.newsfromafrica.org). Vanliga orsaker till avhopp är att pojkar lockas till att börjar jobba som fiskare och för flickor är det vanligtvis graviditet och/eller tidigt giftemål.

Möjligheten att betala skolavgift, skoluniform och skolmaterial är även ett grundproblem, då befolkningen i Malawi tillhör ett av världens fattigaste länder och man beräknar att 3 av 4 Malawier lever på mindre än 1,25 USD/ dag (United Nations Development programme’s 2011 human development index).

De barn vars skolavgift är betald, men som ej har korrekt skoluniform skickas hem och får ej delta i skolundervisningen. Även HIV/AIDS kan vara orsak till att unga pojkar och flickor hoppar av skolan då stigmatisering av dessa barn är vanligt. Enligt Läkare utan gränser lever 10 % av befolkningen i Malawi mellan 15 år och 49 år med HIV, och medelåldern i Malawi är c:a 43 år. Många barn förlorar sina föräldrar i tidig ålder och får förlita sig på äldre syskon eller släktingar.

SYFTE

Vårt huvudsyfte är att göra föräldralösa barn och de barn som lever med HIV accepterade i samhället genom att ta bort det stigma av diskriminering som finns omkring de som lever med HIV/AIDS. Vidare är vårt syfte att ge både föräldralösa barn och de barn vars föräldrar ej har möjlighet att betala skolavgifter, rätt till att gå till skolan. Detta är något som inte bara gagnar barnet utan en hel nation. 5 C's Malawi driver verksamheten enligt ovanstående syfte i mål om att bli självförsörjande på så många områden som möjligt, och 5 C's Sverige har som ändamål att bedriva stödjande verksamhet med särskild målsättning att: samla in pengar för behov åt Chikondi Chimodzi Child Care Centre i Senga bay Malawi och agera som rådgivare för denna organisation.

MÅL

  • Projektet vill försäkra sig om att barnen kan ha de förutsättningar som krävs för att följa de rekommendationer som läkarna ger angående medicinering, hälsosam mat, rent vatten och övriga nödvändigheter för ett starkt immunsystem.
  • Projektet vill säkerställa skolgång genom att betala skolavgifter för låg – mellan – högstadium och gymnasium, utbildningsmaterial, skoluniformer och genom att göra de barn som lever med HIV accepterade i samhället. Genom skolgång och kunskapen av de skapandetekniker som projektet har som mål att lära ut, kommer barnen att kunna ge tillbaka till andra barn och familjer i nöd, och Malawi kommer på så vis att byggas upp.
  • Centret ligger mitt i byn Senga bay och är omringad av bostadshus, gemensamma promenadstråk och har utsikt mot en bergstopp. För att driva centret krävs stor tillit och acceptans från byborna, och gemensamma möten har hållits sedan starten. Målet är att i takt med att projektet växer, kunna anställa bybor till att ta hand om odlingsmark, matlagning, städning, byggarbeten, djuren och det dagliga stödet till barnen.
  • Projektet har som mål att bli självförsörjande i framtiden. Planen är att köpa in mark för odling av olika grödor. Detta kommer inte bara bli mat för centret, utan kommer även att användas till försäljning på marknaden. Likaså planerar centret även att köpa in getter, kycklingar och kor, som förutom att förse centret med mat, även kommer att ge möjlighet att sälja vidare ägg, mjölk och kött.