SV | ENG

ETT NYTT CENTER PÅ GÅNG

Följ vårt projekt om att bygga och vidareutveckla vårt nya barncenter!

Barncentrets vision är att det nya Centret förutom officiellt kontor, förvaringsutrymme och sovrum även ska innehålla gemensamma utrymmen som kan fungera för flera ändamål som tex kvällskurser, läxhjälp, workshops och andra events för bybor. För att säkra marken och skapa förutsättningar för självförsörjning avser Centret att bygga en mur och även använda delar av marken till odling. Projektet utvecklas tillsammans med vår lokala organisation, workshops med olika intressenter i byn Senga bay och syftar till att stödja det lokala samhället genom att samarbeta med lokala experter och anställa lokal arbetskraft.


Följ projektet på våra sociala medier för senaste uppdateringarna:

Facebook:Chikondi Chimodzi Child Care Centre

Instagram:5cssweden


center