" Projektet startade i mars 2007. Beslutet att starta ett center togs utifrån viljan att göra en skillnad genom att tillgodose att barn får möjlighet till skolgång, näringsrik kost, medicinering och att de barn som lever med HIV/AIDS blir accepterade i samhället "

- Aleke Banda